Zámečnictví

Sváření

Obrábění kovů

Služby zákazníkům

  • Zpracování cenové nabídky
  • Výroba vzorků
  • Návrh na změnu technologie výroby
  • Vypracování WPS svařovacích postupů
  • Zpracování zakázky
  • Kontrola zakázky
  • Vyrozumění zákazníka o stavu zakázky
  • Zabalení výrobků
  • Expedice